LABscape – Barefoot Experiments

(English text below)

Dansen, zingen, bewegen, acteren, schilderen, musiceren. Wat je ook doet, wie je ook bent. Mensen met uiteenlopende achtergronden en niveaus inspireren elkaar in deze maandelijkse reis. Lea, Barbara en Tijmen nemen voor elke editie van LABscape ideeën en een flexible structuur mee. Zo staat deze experimentele ruimte ons toe om alle kanten op te kunnen op een geaarde manier.

Je kan gewoon komen en je laten meevoeren, of een eigen idee, experimenten, oefening aandragen. Iets waarin je geinteresseerd bent en een passie voor hebt. Iets waar je normaal gesproken de mensen / tijd / ruimte niet voor hebt.

Samen improviseren, als in een jam, maar met een flexibele structuur en meer experimenteel. LABscape is ontstaan vanuit onze eigen behoefte aan een platform als dit. Wij willen onze passie voor improvisatie en “instant compositie” met je delen in deze blote voeten-experimenten.

 • Elke tweede zondag
 • van 15:00 tot 18:00
 • €10,- (€6,- voor studenten en Gelre-pashouders)
 • Eerste keer is voor een geïmproviseerde donatie
 • Menno van Coehoornkazerne, Klarendalseweg 193, Arnhem
 • Laat ons weten dat je komt via labscape.barefoot.experiments@gmail.com.

Neem mee

 • optioneel: muziekinstrumenten en artistieke media
 • kleding om in te bewegen (er zijn geen kleedkamers, wel toiletten)
 • vrienden en kennissen: Help ons de community uit te breiden
 • 10 euro’s, of 6 als je een Gelre-pas of studentenkaart hebt

Goed om te weten

 • toegang is via een trap, er is geen lift. We kunnen je optillen als dat nodig is! In onze nieuwe locatie, de Coehoornkazerne, waar we in september 2012 beginnen, is wel een lift.
 • Een gezond hapje voor in de pauze is welkom. Voor water en thee worden gezorgd.

Wat gebeurt er in een LABscape sessie?

We beginnen altijd met een warming-up en wat inleidende oefeningen. De laatste keer deden we bijvoorbeeld een deep listening-meditatie, gevolgd door een oefening waarin we met onze vingers onze blik op de ruimte gingen kaderen, als compositie-oefening. Toen deden we een aantal periodes van vrije improvisatie, gebaseerd op die elementen.

We doen ons best om de groep op een plezierige manier te begeleiden, met een flexibele structuur. We willen dat iedereen zich veilig voelt, en vrij om op onderzoek te gaan, te spelen, en te leren. We willen altijd open staan voor suggesties en ideeën.

Komt dit allemaal op je over als interessant-maar-eng, of moeilijk? Of denk je dat je een hip artistiek type moet zijn om iets waardevols te brengen en welkom te zijn? Maak je geen zorgen, dat is niet zo. Het gaat erom, met de groep in het hier-en-nu te zijn, en verrast te worden door wat er gebeurt. Er zijn geen speciale capaciteiten nodig.

contact: labscape.barefoot.experiments@gmail.com

Dancing, singing, moving, acting, painting, playing music. Whatever you do, whoever you are. People with different backgrounds and levels of experience inspire each other in this monthly journey. Lea, Barbara and Tijmen bring ideas and a flexible structure for each edition of LABscape. In this way, this experimental space allows us to go in any direction in a grounded way.

You can just come and go along with the flow, or bring an experiment or exercise yourself. Something you are interested and passionate about that you normally do not have the space / time / people for.

Improvising together, like in a jam, but with a flexible structure and more experimental. LABscape was born from our own need for a platform like this. We want to share our passion for improvisation and “instant composition” with you in these barefoot experiments.

 • every second sunday
 • from 3 to 6 pm
 • €10,- (€6,- for students and Gelre-card holders)
 • first time is for an improvised donation
 • Menno van Coehoornkazerne, Klarendalseweg 193 Arnhem
 • let us know that you’re coming at labscape.barefoot.experiments@gmail.com.

Bring

 • optional: your musical instruments and artists materials
 • clothes to move in (there’s no dressing room, but there are toilets)
 • your friends! Help us expand this community and invite them.
 • 10 euros, or 6 if you have a student card or Gelre-pas.

Good to know:

 • Access is by stairs, there is no elevator. But we can lift you up if necessary! There is an elevator in our new location, de Coehoornkazerne, where we start in september 2012.
 • Water and tea are provided. Bringing a nourishing bite is welcome!

We always start with warming up and some lead-in exercises. Last time we did a deep listening meditation for example, followed by fun exercises of ‘framing’ our view of the space with our fingers and so on. Then we had several short periods of free improvisation based on those elements. Then the afternoon was over already – we were just getting started!

We do our best to guide the group in a pleasant way, with a flexible structure. We want everyone to feel safe and free to explore, play and learn. We always want to be open to suggestions and ideas.

Does all this seem interesting but scary or difficult to you? Or you think that you have to be a dandy artist-type to bring something valuable and be welcome here? Don’t worry, that’s not the case. It’s about coming into the moment with the group, and being surprised by what happens. No special skills needed.

contact us: labscape.barefoot.experiments@gmail.com

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to LABscape – Barefoot Experiments

 1. Pingback: Sunday May 27th | LABscape 6 | re-, re-, response – Spontaneously choosing in improvisation | LABscape

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s