Sunday May 27th | LABscape 6 | re-, re-, response – Spontaneously choosing in improvisation

(English text below)

LABscape 6 – Zondag 27 mei 2012

re-, re-, re-, respons – Spontaan keuzes maken in improvisatie

Heb je wel eens het gevoel dat je in herhaling valt in je creativiteit? Of dat je juist moeite hebt met beslissen? In deze LABscape middag gaan we onze keuzevrijheid verbreden en verscherpen.

Er zijn meer mogelijkheden behalve de eerste beweging, vorm of toon die in je opkomt. Hiervoor gaan we ons openen, onder andere door telkens dezelfde impuls te geven (een beweging, een vorm op papier, een geluid, een eerste zin) waarop we steeds weer anders mogen reageren. Je improvisatie wordt zo verrassender en meer spontaan.

Het tegenwicht hiervan is om dan ook echt een keuze te maken en die door te voeren in je improvisatie. Hierdoor kun je duidelijker vorm geven aan wat je doet.

Zoals altijd verweven we nuttige oefeningen met periodes van improvisatie. Wat je leert veranker en verdiep je meteen door het in actie en interactie te ervaren.

Wat is LABscape en hoe kom je er?

LABscape 6

re-, re-, response – Spontaneously choosing in improvisation

Do you sometimes get the sense that you keep repeating what you do in your creativity? Or do you have difficulty deciding? In this LABscape afternoon, we will broaden and sharpen our freedom of choice.

There are more options than the first movement, shape or tone that come up in you. We will open up to this, among other ways, by repeatedly giving the same impulse (a movement, a shape on paper, a sound, a first sentence) and allowing ourselves to respond differently every time. Your improvisation becomes more surprising and spontaneous.

The counterbalance of this is to make a clear choice and to follow through on it in your improvisation. This way you can more clearly shape what you do.

As always, we interweave useful exercises with periods of improvisation. You anchor and deepen what you learn by immediately experiencing it action and interaction.

What is LABscape and how do you get there?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s